FRÅGA:

Jag är aktuell för ett jobb med det yttersta ansvaret för hela den tekniska lösningen inom ett mjukvarubolag. Dessutom innebär tjänsten ledaransvar för ett utvecklingsteam på 25 personer.

Bolaget säljer produkten globalt och har vuxit starkt senaste åren. De expanderar vidare internationellt.

Som jag upplever det innebär rollen att vara den sammanhållande kraften i hela utvecklingsorganisationen, och garantera den tekniska arkitekturen så att produkten kan fortsätta att expandera.

Rollen har alltså både det yttersta tekniska ansvaret och personalansvar för 25 personer.

Vad är din åsikt om lön för detta?


SVAR:

Hej,

I det fall att du har en examen inom systemvetenskap och får ett arbete som chef inom privat sektor, visar Juseks lönestatistik på en lön mellan 37000 och 70000 per månad för dem som har tagit sin examen mellan 1997 och 2001. Medianlönen ligger strax under 50000.

Med examensår 2002-2006 är löneläget något lägre, mellan 47000 och 57500 och medianlönen ligger på 43500. När du nyanställs under 2012 ska du lönesättas i enlighet med 2012 års löneläge och bör då lägga på ca 2-3 procent på beloppet.

När du söker en ny tjänst ska du lägga dig lite över den lön du skulle känna dig nöjd med för att ha lite prutmån. Lönen påverkas också av var i landet du arbetar, löneläget i Stockholm är exempelvis högre än i övriga landet.

Innan du bestämmer dig för om du ska ta det nya jobbet eller inte ska du ta reda på om det finns kollektivavtal eller inte.

Kollektivavtalet ger dig en rad olika förmåner i form av försäkringar, pension och andra ersättningar. Finns inget kollektivavtal måste du se till att rätt till årlig lönerevision, pensionsavsättningar, arbetstider mm är reglerat i anställningsavtalet.

Ingrid Krogius är ombudsman på Jusek och arbetar med lönerådgivning, lönebildning och löneförhandling. Hon har även erfarenhet av arbete med lönediskriminering.