FRÅGA:

Jag funderar på att läsa affärssystem och tjänstedesign på KTH  i Kista. Studierna leder bland annat till att man kan arbeta som systemförvaltare eller affärsarkitekt.

Men tanke på att jag inte har någon erfarenhet sedan tidigare, vad skulle du säga är ett rimligt löneläge efter tre års studier?

Mvh/Johan


SVAR:

Hej Johan,

I dagsläget finns det ett sug efter utbildade systemvetare på arbetsmarknaden. Kompetensen är efterfrågad och nödvändig i alla sektorer. Däremot kan konjunkturläget, som är lite osäkert för närvarande, påverka.

Juseks rekommendation när det gäller löner för nyutexaminerade systemvetare år 2012 är 28.000 kr/månad i det privata näringslivet. För kommun 28.000 kr/månad i kommun och landsting samt 27.000 i den statliga sektorn.

Enligt Juseks årliga arbetsmarknadsundersökning arbetar nio av tio systemvetare inom privat sektor och löneläget och löneutvecklingen är också bättre för de privatanställda. I privat sektor är lönespridningen också större.

Juseks lönestatistik från år 2011 visar ett lönespannet för systemvetare med examensår 2007-2011 i privat sektor på mellan 26.000 kr/månad och 40.000 kr/månad. Snittlönen ligger på 32.600 kr/månad.

I statlig sektor är samma lönespann 24.900 kr/månad till 36.450 kr/månad och snittet ligger strax över 30.000 kr/månad. Det är lite svårt att göra några antaganden om löneläget om tre år, men dagens siffror kan ju tjäna som en utgångspunkt.

Ingrid Krogius är ombudsman på Jusek och arbetar med lönerådgivning, lönebildning och löneförhandling. Hon har även erfarenhet av arbete med lönediskriminering.