SVAR: Du ligger lite lågt i förhållande till Juseks rekommenderade ingångslön på 27 000 kronor. Du har viss erfarenhet av yrkeslivet och en höjning till 28 000 skulle inte vara orimligt i ditt fall.

Ibland kan det vara bra att se även till andra förmåner som inte handlar om direkt lön, som exempelvis att din arbetsgivare sätter av pengar till din pension, att du har fler semesterdagar än lagens minimun på 25 dagar och så vidare.

Din lön ska inte sättas i relation till vad dina kollegor har, utan din prestation ska avgöra din lönenivå, så kämpa på vid nästa lönesamtal.