Fråga: 
Har du någon uppfattning om vilka it-yrken som är på framväxt och där efterfrågan sannolikt kommer att öka de närmaste åren respektive it-yrken vars kompetens efterfrågas allt minde.

Svar:
Så här tror jag:
Avseende systemutveckling kommer behoven så klart att finnas kvar även om det råder en stark offshoring-trend just nu. De idag dominerande plattformarna (MS.NET och Java) kommer att dominera under överskådlig framtid. Det kommer att finnas utrymme för nischade språk och plattformar, till exempel avseende utveckling av RIA (Rich Internet Applications) och av mobiltelefonapplikationer. Dock ser vi idag, till exempel genom den prispress konsultbranschen är utsatt för, att det inte nödvändigtvis är ett höglöneyrke i framtiden.
Virtualisering är på frammarsch och ett område där det råder viss kompetensbrist. Virtualisering på serversidan är redan idag rätt vanligt. Framöver kommer virtualisering i klientdatorn att bli vanligare.
Drift och support ser ut att mer och mer fokusera mot Windows- och Linux-plattformarna och Unix- och andra plattformar ser ut att minska.
Behovet av BI- (Business Intelligence) och databaskompetens är också något som ser ut att öka.

Hoppas det var ett svar på din fråga.

/Mattias Öhdén