Fråga: Jag är 60 år och söker jobb inom IT. Har arbetat inom området i 30 år. Hela tiden har jag utbildat mig och jag har bland annat CRM och Sharepoint-kunskaper.
Jag får inga jobb, vad beror det på? Ålder, för lite kunskap?

Svar: 
Utan att ha hela bilden klar för mig så låter det som att du har lång erfarenhet och arbetat målmedvetet med att uppdatera din kompetens. Vilket ju är viktigt.

Jag tror att det finns två huvudanledningar till att du har svårt att hitta nytt jobb.

Du är själv inne på att din ålder kan spela dig i fatet. Det är dyrare att anställa äldre arbetskraft än yngre beroende på att den pensionsavsättning företaget ska göra blir högre. Åldern på utvecklare är ofta lite lägre varför en arbetsgivare kan vara orolig att en äldre person inte passar in i "kulturen".

Den andra anledningen kan vara att företagen idag söker personer med praktisk erfarenhet. En utbildning väger inte så tungt i en i övrigt lång och gedigen cv. Det kan också uppfattas som lite spretigt att ha "allt det senaste" i sin cv.

Mitt råd till dig är att fokusera på en teknik/plattform, till exempel Sharepoint, och arbeta fokuserat på att bygga din cv inom detta område. Och kanske försöka hitta företag som har en högre medelålder. Kanske går det också att kombinera utbildning med en praktikplats hos något företag inom den bransch du varit verksam i tidigare?


Mattias Öhdén är csjobbs expert inom utbildning och kompetens.

Han är enhetschef/konsultchef för systemutvecklingsenheten på EDB Consulting Group AB i Stockholm. Enheten består av erfarna konsulter med främst MS- och Java-inriktning.