Svar: Du är själv inne på att din ålder kan ligga dig i fatet. Det är dyrare att anställa äldre arbetskraft än yngre beroende på att den pensionsavsättning företaget ska göra blir högre. Åldern på utvecklare är ofta lite lägre vilket gör att en arbetsgivare kan vara orolig att en äldre person inte passar in i ”kulturen”.

Den andra anledningen kan vara att företagen i dag söker personer med praktisk erfarenhet. En utbildning väger inte så tungt i en i övrigt lång och gedigen cv. Mitt råd är att fokusera på en teknik/plattform, till exempel Sharepoint. Och kanske försöka hitta företag som har en högre medelålder. Kanske går det också att kombinera utbildning med en praktikplats hos något företag inom den bransch du varit verksam i tidigare.