Svar: Så här tror jag: avseende systemutveckling kommer behoven så klart att finnas kvar även om det råder en stark offshoring-trend just nu.

De i dag dominerande plattformarna (Dotnet och Java) dominerar under överskådlig framtid.

Det kommer att finnas utrymme för nischade språk och plattformar, till exempel utveckling mobiltelefonapplikationer och av webbapplikationer med avancerade användargränssnitt.

Dock ser vi i dag, till exempel genom prispressen konsultbranschen är utsatt för, att det inte nödvändigtvis är ett höglöneyrke i framtiden.

Virtualisering är på frammarsch och är ett område där det råder viss kompetensbrist. Virtualisering på serversidan är redan i dag rätt vanligt. Framöver kommer virtualisering i klientdatorn att bli vanligare.

Drift och support ser ut att fokusera mer på Windows- och Linuxplattformarna och Unix- och andra plattformar ser ut att minska.

Behovet av beslutsstöds- och databaskompetens ser också ut att öka.


Mattias Öhdén är csjobbs expert inom utbildning och kompetens.

Han är enhetschef/konsultchef för systemutvecklingsenheten på EDB Consulting Group AB i Stockholm. Enheten består av erfarna konsulter med främst MS- och Java-inriktning.