SVAR: Visumdelen ar krånglig och dyr. Om du har en universitetsexamen så kan du jobba. Om du inte har det tycker jag att du ska fundera på om du vill ta den i USA. Då får du arbetstillstånd i ett år.

Det ”enda” sättet att få arbetstillstånd är att få en arbetsgivare att sponsra dig. De måste med andra ord vilja anställa dig och vara villiga att gå igenom processen att fixa visum till dig. Du måste ha någon kompetens som är svår för dem att få.

Jag skulle rekommendera att du besöker din moster i San Diego och kan du bo hos henne ett tag ger det dig möjligheten att känna på hur det är att bo i USA. Utnyttja hennes kontakter om du kan. Det personliga nätverket kan vara till stor hjälp.