Fråga:
Hej
Jag har kommit in i på två olika högskoleutbildningar till hösten och har lite svårt att veta vilken som gör en bäst rustad för framtiden.
Den ena är Informationsteknologi på Blekinge Tekniska Högskolaoch den andra är IT, Projektledning och Affärssystem på Karlstads Universitet. Vore skönt med lite vägledning.¨

M.vh
Rickard Till

SVAR:
Hej!
De utbildningar du antagits till är båda såpass långa (2 respektive 3 år på helfart) så att det är svårt att sia om hur marknaden kommer att se ut när du är klar.

Generellt kan jag säga att båda utbildningarna ger dig en bra grund. Utbildningen "Informationsteknologi" ger en bred kunskapsbas att stå på i form av teknikbredd men även en del ekonomi. "IT, projektledning och affärssystem" ger möjligen en lite tydligare inriktning mot ett segment vilket ofta är en fördel när man ska ut på arbetsmarknaden. .

Således tror jag att båda utbildningarna ger en bra grund att stå på. Välj den som känns bäst.

/Mattias