Fråga:
Har du några bra siffror eller känsla av vad man idag bör fort/utbilda sig inom för att vara attraktiv på arbetsmarknaden?

Mvh
J

SVAR:
Hej!
Jag har dessvärre inga bra siffror att hänvisa till.
Arbetsförmedlingen och SCB brukar presentera siffror men dessa tycker inte jag är tillräckligt exakta för att ge en bra bild av vad som behövs på sikt.
Däremot, utifrån vad jag ser att våra kunder är intresserade av, vad det skrivs mycket om och vad Gartner och IDC pratar om, skulle jag säga att följande teknikkompetenser kommer att vara eftertraktade även på några års sikt:

- Virtualiseringskompetens.

- Utveckla lösningar, applikationer och tjänster i Molnet.

- Kunskap i databasteknik med fokus mot Business Intelligence-lösningar.

- Utveckling av mobila klienter ("mobilappar").

- Utvecklar- och förvaltarkunskap inom Integration och Collaboration (Biztalk/Sharepoint)

/Mattias