Fredrik Nordlöf är verksam inom specialistgruppen för arbetsrätt vid advokatfirman Delphi.
Fredrik Nordlöf är verksam inom specialistgruppen för arbetsrätt vid advokatfirman Delphi.
Svar: Allmänt kan sägas att det råder avtalsfrihet i Sverige. Det finns inget generellt förbud mot att avtala om att en arbetstagare måste stanna kvar en viss tid på en arbetsplats efter att ha fått gå en utbildning.

Dock skulle ett sådant avtal eventuellt kunna angripas enligt allmänna avtalsrättsliga principer om tiden är extremt lång. Det skulle eventuellt kunna anses som oskäligt. Avgörande är om tiden kan anses vara för lång i förhållande till den motprestation – det vill säga utbildningen – som arbetstagaren har fått.

Jag skulle därför säga att avtalet generellt gäller, men att det kan jämkas av en domstol.


Fredrik Nordlöf
är verksam inom specialistgruppen för arbetsrätt vid Advokatfirman Delphi.