Fråga:
Hur fungerar green card lotteriet? Är det bättre att söka själv eller använda en advokat/företag som brukar annonsera om det?

Svar: Green card lotteriet är ett Visum program som regeringen startade 1990 for länder som hade låg invandring till USA. Det officiella namnet är Diversity Visa Lottery Program eller förkortat DV-2012 etc.

Varje år så “lottas” det ut 50,000 visum till dem som söker. Enkelt så kan man säga att alla med en gymnasieexamen som kommer från ett land som kvalificerar har rätt att söka. Det är dock viktigt att förstå att om man vinner så innebär det inte att man får ett green card. Det man vinner är enbart rätten att söka ett green card. Du måste fortfarande gå igenom hela processen, ordna läkarundersökning och hälsointyg, skanna fingrar och ansikte (biometrics), och tillhandahålla diverse andra document som krävs.

Det spelar ingen roll om du söker själv eller använder en advokat eller ett företag som specialiserar sig på lotteriet. Oddsen är samma. Det kan hända att en advokat/firma minskar risken för att det blir fel I den första ansökan, men I och med att ansökan är så lätt så borde det inte spela någon roll. Däremot kan det vara bra att ta hjälp av en advokat ifall du vinner. Det är nämligen mycket pappers arbete som ska fyllas I, och det finns inte mycket tolerans om det inte är ifyllt korrekt. Jag vill avsluta med att säga att det spelar ingen roll om man bor I USA redan, eller aldrig ha varit där - alla kan söka.

För mer info, läs vidare på deras officiella hemsida:
http://www.dvlottery.state.gov/

Och:
http://travel.state.gov/visa/immigrants/types/types_1322.html

Bra info finns även på Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Diversity_Immigrant_Visa

Nicklas

Nicklas Jonow är CSjobbs USA expert.
Nicklas är en IT-entreprenör med flerårig erfarenhet av jobb och visum frågar i USA. Sedan 2009 arbetar han som konsult inom affärsutveckling.