FRÅGA:
Jag är en kille på 30+ som saknar utbildning. Jag har sedan min första dator alltid varit intresserad av datorer men har aldrig använt mig av mer avancerade funktioner. Det enda som kan konkurrera med data skulle vara ekonomi. Jag har som dröm att få ett yrke som är internationellt gångbart.
Jag läser att Civ.Ing i Datateknik är en mycket bra utbildning, men då jag inte tror att jag klarar av matematiken på en sådan utbildning är det uteslutet. Som jag förstår det finns det därmed endast två val av utbildningar vilka är Systemvetenskap eller Datavetenskap.

Vilken av de två sistnämnda utbildningarna är att föredra och ger den mest gedigna grunden för ett framgångsrikt yrkesliv? Både vad gäller lön, internationella möjligheter och möjligheten att få ett tryggt arbete? Finns det en framtid för en system- eller datavetare då Civ.Ing i datateknik verkar vara det enda som är gångbart i framtiden? Jag är mycket orolig över min höga ålder då det alltid är en nackdel.

SVAR:
Jag tycker att de utbildningar till såväl civilingenjör som system/datavetare som finns på våra universitet och högskolor generellt sett är bra. De är också generellt ganska tunga när det gäller matematik och, som du själv insett, så är Datateknikutbildningarna sannolikt tyngst. Dessutom är utbildningar 4-5 år långa vilket kan kännas som en lång tid.

En utbildning i systemvetenskap förbereder dig generellt inför en bredare roll inom IT-branschen. Som systemvetare är fokus på att förstå systemutvecklingens hela livscykel, från kravställning via utvecklingen till förvaltning, vilket gör att utbildningen blir mer tvärvetenskaplig och med mer ”mjuka” ämnen. Datavetaren är istället mer fokuserad på programmeringen av IT-system, vilket är en smalare del av ett systems livscykel. Utbildningarna för Datavetare är generellt mer "matematiktunga". Ur ett karriärsperspektiv tycker jag att utbildningarna är likvärdiga.

Till sist vill jag tipsa dig om att titta på någon eller några av de yrkeshögskoleutbildningar som finns. Dessa är mer praktiskt inriktade än universitets- och högskoleutbildningarna och ger på en kortare tid (cirka två år) en bra grund att stå på. Läs mer om vad YH-utbildningar är och sök efter lämpliga utbildningar på http://www.yhmyndigheten.se/.

Lycka till!
/Mattias Öhdén

Mattias Öhdén är csjobbs expert inom utbildning och kompetens.

Han är enhetschef/konsultchef för systemutvecklingsenheten på EDB Consulting Group AB i Stockholm. Enheten består av erfarna konsulter med främst MS- och Java-inriktning.