Vill se modernare lagar. ”Vi kan inte kolla Gmail eller Hotmail, eftersom det innebär att vi gör husrannsakan på distans. Där måste lagen verkligen ändras”, säger Bosse Norgren.
Vill se modernare lagar. ”Vi kan inte kolla Gmail eller Hotmail, eftersom det innebär att vi gör husrannsakan på distans. Där måste lagen verkligen ändras”, säger Bosse Norgren.
Att Bosse Norgren är en mångsysslare är det ingen tvekan om. Förutom it-forensiker, kriminalkommissarie och chef för it-brottssektionens it-forensiska grupp är han författare, musiker och utbildad inredningsarkitekt.

Först som 29-åring började han på Polishögskolan.

– Som barn drömde jag inte alls om att bli polis, utan jag drömde om att bli inredningsarkitekt, säger Bosse Norgren när vi träffas på Rikskriminalen i centrala Stockholm där han basar över sex medarbetare.

Han har jobbat inom Polisen i närmare 30 år, förutom en avstickare som säkerhetschef för it-säkerhetsföretaget Defcom vid millennieskiftet. It-brottslighet har han ägnat merparten av sin yrkeskarriär åt.

– Jag började jaga datatjuvar redan 1992. I dag är jag är it-forensiker och letar bevis i hårddiskar, vilket kan liknas med det kriminaltekniker gör på brottsplatser.

Det enda rena it-brottet som finns enligt svensk lag är dataintrång. Det Bosse Norgrens grupp jobbar främst med är att ta fram bevis i fall som rör grova rån, våldsbrott och barnpornografi – bevis som väger allt tyngre i svenska domstolar.

– Det absolut roligaste är när man hittar ett bärande bevis, säger han och medger samtidigt att jobbet kan vara mycket tungt.

– Det är väldigt jobbigt med den barnpornografi vi tvingas arbeta med när vi utreder. Men vi har en psykolog som fungerar som en avlastningscentral när vi behöver det.

Som it-forensiker spårar man inte bara bevis i datorer och telefoner, man jobbar även operativt på fältet. Därför bör man ha en polisutbildning i grunden.

– Vi är ofta i ryggen på insatsstyrkan för att säkra bevis innan datorerna stängs av där vi gör tillslag.

Förutom att det är ”alldeles för många möten” ägnar Bosse Norgren mycket tid åt att föreläsa, både på polisutbildningarna och i näringslivet.

– Det bästa med jobbet är att man aldrig vet vad som ska hända när man går upp på morgonen.

It-forensikerns jobb har blivit både lättare och svårare de senaste 20 åren, anser Bosse Norgren. Hårddiskarna innehåller betydligt mer information i dag – samtidigt finns det betydligt bättre verktyg. Sedan skymmer även molnet it-forensikerns möjligheter att utreda brott.

– Molntjänsterna ställer till det för oss. Vi kan inte kolla webbmejl, som Gmail eller Hotmail, eftersom det innebär att vi gör husrannsakan på distans, vilket man inte får. Innehållet måste finnas lokalt på servern eller i datorns hårddisk. Där måste lagen verkligen ändras.

Bosse Norgren är inte bara kriminalkommissarie, han är även författare. För en knapp månad sedan kom hans femte bok ”Dödens våg” ut. Den baserar sig delvis på hans upplevelser när han tjänstgjorde vid den svenska polisinsatsen i Thailand efter tsunamin.

– Det var mycket sorgsenhet med att jobba där, men jag upplevde även glädje när man kunde hjälpa till att identifiera omkomna människor och göra så att familjerna fick ett avslut.