Morgonpigga människor tjänar i snitt sju procent mer än de som är morgontrötta. Det konstateras i en undersökning gjord av Rcokwoolfondens forskningsenhet som tittat närmre på sömnvanorna bland 7000 barn och vuxna, skriver Du och Jobbet.

En förklaring till att de som går upp tidigt på morgonen tjänar mer än andra är helt enkelt att samhället är inrättat efter en sådan dygnsrytm. Löneskillnaderna mellan de morgonpigga och de morgontrötta har däremot minskat med åren. För 10 år sedan var differensen nämligen 13 procent.

Att lönegapet minskat har sin förklaring i att samhället förändrats på vissa sätt. Fler har deltidsjobb, flexibla arbetstider och kan arbeta hemifrån.

Undersökningen visade också på att de par som har olika dygnsrytm riskerar att skilja sig i större utsträckning än andra. Detta tycks däremot vara ovanligt – endast ett av fem par sover samtidigt.