46 procent av männen lockas mest av datateknik/it när de väljer bland ingenjörsutbildningarna. Andelen kvinnor som väljer denna inriktning i första hand är endast 16 procent. Det visar en undersökning från it-företaget Mathworks.

Den mest populära ingenjörsutbildningen bland kvinnor är medieteknik (24%) och energi och miljö (21%).

För männen är det däremot stor skillnad mellan förstaplaceraren data/it till den näst populäraste inriktningen fordon, som 14 procent av de tillfrågade uppger som mest intressant. Energi och miljö får 10 procent av männens röst, medan medieteknik, som tilltalade flest tjejer, endast är förstahandsvalet för 8 procent av männen.

Telekommunikation är bland de minst populära utbildningarna. Endast 4 procent av kvinnorna och 3 procent av männen tycker denna inriktning är den mest intressanta.

Utbildningarna som lockar mest:

Inriktning Man (%) Kvinna (%) Totalt (%)
Medieteknik 8 24 16
Medicinsk teknik/
bioteknik
6 17 12
Telekom 3 4 3
Väg & vatten 2 2 2
Byggteknik 6 7 7
Kemiteknik 4 3 4
Datateknik/it 46 16 31
Fordon
(bilar, fartyg, flyg)
14 5 10
Energi & miljö 10 21 16