Inför höstens högskoleutbildningar har rekordmånga personer antagits. Det konstaterar Verket för högskolestudier, VHS. Över 270 000 kommer ta plats vid landets universitet och högskolor, vilket är 1089 fler än under vårterminen.

Här är de program som toppar listan över Sveriges hetaste ingenjörsutbildningar:

Program Lärosäte Antal antagna Behöriga sökande
Arkitektur och teknik Chalmers 15 785
Bioteknik Chalmers 60 574
Designingenjör Chalmers 22 508
Ekonomi och produktionsteknik Chalmers 28 370
Industriell ekonomi Chalmers 79 1734
Teknisk design Chalmers 25 861
Teknisk matematik Chalmers 20 482
Väg och vattenbyggnad Chalmers 95 912
Design och produktframtagning KTH 74 895
Energi och miljö, civilingenjör KTH 44 649
Industriell ekonomi KTH 89 1743
Teknisk fysik KTH 39 856
Civilingenjörsutb. öppen ingång KTH 80 1095
Design och produktutveckling Linköping 59 913
Energi-miljö-management Linköping 28 588
Industriell ekonomi Linköping 138 1559
Medicinsk teknik Linköping 26 436
Industriell ekonomi Lund 97 1668
Teknisk design- maskinteknik Lund 24 532
Medicin och teknik Lund 37 570
Teknisk fysik Lund 71 658
Teknisk matematik Lund 36 404
Teknisk nanovetenskap Lund 43 446
Industriell ekonomi Umeå 3 67
Miljö och vattenteknik Uppsala 5 77