58 688 – så mycket tjänar en storkundssäljare inom it-branschen i snitt, inklusive bonus. Med en fast lön på närmare 52 000 kronor och årsbonus på nästan 83 000 kronor är rollen den mest välbetalda bland de som inte har en chefstitel.

– Personer med intäkts- och kundansvar har alltid en nyckelroll i all affärsdriven verksamhet. Som ansvarig för de stora kundkontona är det väsentligt att både ha en djup insikt i det egna företagets it-tjänster och samtidigt förstå hur dessa kan lösa problem i kundens verksamhet, säger Kristian Sundberg på Eastbrook Information Lab.

Det finns ett tydligt samband mellan de fem befattningar som toppar listan över de bäst betalda it-jobben – det är kombinationen av it-kompetens och förståelse för affären och verksamheten som arbetsgivarna är beredda att betala mest för.

It-strategen som fokuserar på hur it används i verksamheten ur ett strategiskt perspektiv är en sådan roll där affärsförståelsen och it-kompetensen är extra kritisk. Det gör också rollen till den näst bäst avlönade i branschen, med en lön på 54 576 inklusive bonus. Den fasta månadslönen är däremot över 6 000 kronor lägre än storkundssäljarens.

Affärsanalytiker och verksamhetsarkitekter har båda en genomsnittlig fast lön på över 45 000 kronor. Med bonus inräknat landar båda rollerna på andra sidan 50 000-kronorsstrecket.