Konsultbolaget Nordicstation är en av de arbetsgivare som tagit ett annorlunda grepp om rekryteringen av nyutexade. Nyligen skrev företaget ett avtal med tre it-studenter som läser sitt sista år inom datateknik.

– Det är svårt att hitta de riktigt duktiga. Därför har vi tecknat avtal med tre studenter som verkligen visat framfötterna. Enligt överenskommelsen får de lön från oss under sitt sista studieår utan att behöva jobba. Som motprestation har de förbundit sig att börja jobba hos oss nästa sommar, säger Niklas Arbin, utvecklingsansvarig på Nordicstation.

Rent tekniskt är lönen ett lån som successivt skrivs av under en tvåårsperiod. Om de stannar så länge får de alltså sista studieåret finansierat, förklarar han.

Nordicstation är inte ensamt om att skriva avtal med it-studenterna innan de kommit ut på arbetsmarknaden. I stället inser allt fler företag att de måste sänka sina krav på erfarenhet.

– Nu knyter de stora företagen upp folk ett eller två år innan de tar examen, säger Anneli Svensson, affärsutvecklare inom it på bemanning- och rekryteringsföretaget Academic Work.

– Företagen är många gånger väldigt ödmjuka och undrar vad de kan erbjuda arbetstagaren. Det har mer eller mindre gått från kravlista till erbjudande.

Enligt Robert Rönngren, programansvarig för ingenjörsprogrammet informationsteknik på KTH, är arbetsmarknaden så god att det har blivit ett problem för högskolorna att behålla studenterna. Av dem som tog examen mitt under finanskrisen 2008/2009 hade tre av fyra studenter fått jobberbjudanden innan de ens gått ut.

När en uppföljning gjordes ett år senare hade 98 procent av dem en tillsvidareanställning.

– Arbetsmarknaden för nyutexaminerade är för bra för vår del. Vi har svårigheter att behålla dem tills de tar examen. Alla universitet och högskolor tampas med samma problem – att många hoppar av, säger Robert Rönngren.

Även om det skulle vända nedåt tror han på en fortsatt stark arbetsmarknad.

– Det innebär nog inte några svårigheter för it-studenterna att få jobb om det skulle bli en lågkonjunktur.

Fackförbundet Jusek har nyligen gjort en rikstäckande kartläggning av hur det har gått för drygt 3 000 systemvetare som tog studenten förra året. Även den ger en positiv bild av läget på arbetsmarknaden: tre av tio svarande hade fått jobb före examen, en tredjedel inom tre månader och var fjärde efter fem månader.

Endast sex procent var arbetssökande vid undersökningstillfället.