FRÅGA:
Hej, två snabba frågor:
Kan jag säga upp mig från ett vikariat där anställningsavtalet är utformat så här?:

"Anställningen är ett vikariat under XXX XX föräldraledighet och beräknas pågå fram till och med den 30 juni 2012. För tjänsten gäller kollektivavtal mellan Tjänstemannaförbundet HTF och Arbetsgivareförbundet för ideella organisationer (IDEA)."

Kan man veta hur lång uppsägningstid det är?

MVH/Jenny

SVAR:
Hej Jenny,
som huvudregel kan en tidsbegränsad anställning som ett vikariat inte sägas upp. Anställningen är avsedd att vara just för en viss tid. Arbetsgivaren kan kräva ekonomiskt skadestånd av den anställde om denna skulle frånträda tjänsten innan avtalet löpt ut.
När det finns ett kollektivavtal är det viktigt att kontrollera vilka speciella regler som gäller enligt det avtalet då det kan innehålla specialreglering som tar över framför LAS.

Hälsningar
Fredrik Nordlöf

Fredrik Nordlöf är verksam inom specialistgruppen för arbetsrätt vid Advokatfirman Delphi.