Var tredje elev inte vill ha mer it-undervisning - eller till och med mindre - än i dag. Kommunernas it-strateger och förvaltningschefer är dock väldigt positiva, då nära 80 procent vill ha mer it-stöd i undervisningen.

Men ju närmare undervisningen en person är desto lägre är entusiamen. Stödet är lägre hos både elever och lärare, och bland föräldrarna vill nära två tredjedelar inte ha mer it-stöd i undervisningen. Åtta procent av eleverna och föräldrarna vill till och med att it-inslagen i skolan ska minskas.

Det visar en ny undersökning från Kairos Future.
Anledningarna till klyftan är flera. Thomas Fürth, forskningsledare hos Kairos Future, pekar på att det kan vara växtvärk hos skolorna som precis har börjat komma igång med sina it-satsningar.

– Det är eleverna som får ta stöten. Det tas tid från till exempel matten eller engelskan för att de ska sätta sig in i den nya tekniken. Men det finns mycket att vinna. Det vi ser nu är en tröskel, och vi är väg över den.

Att eleverna är kritiska kan vara just för att det är nya system som används, och övergången inte är särskilt smidig.

En relaterad orsak till att it-användandet är allt annat än populärt är att lärarnas kompetens och användande av it-stöd i undervisningen varierar kraftigt. Många lärare känner att de inte har tillräcklig it-kompetens för det pedagogiska arbetet. Nära 40 procent av lärarna tycker att de inte kan tillräckligt, och samma siffra ges av eleverna som betygsätter sina lärare.

I rapporten hävdas att ordentliga satsningar på it, eller enskilda eldsjälar med bra kompetens, kan råda bot på detta. En lärares attityd till tekniken spelar enligt rapporten stor roll.

– Över 60 procent av lärarna som tycker att det är kul använda datorer i undervisningen upplever att användandet leder till framgång för eleverna i utbildningen, säger Peter Perneman, analytiker på Kairos Future.

Bland lärare som använder it för inlärning av baskunskaper, som till exempel glosor, upplever fyra av fem att elevernas prestationer förbättrades.