Även fackförbunden Livs, IF Metall, GS och Sveriges Ingenjörer sagt nej till avtalsförslaget som industriföretagen lagt fram. Enligt förslaget ska lönerna öka med 2 procent det första året och 1,9 procent för de nästkommande tio månaderna.

Anledningen till att fackförbunden gemensamt väljer att avstå från budet är att löneutrymmet borde vara betydligt större med tanke på hur det går för de svenska industriföretagen. Unionens senaste granskning av 250 börsbolag visar på att 2011 var ett bra år och att utvecklingen kommer att vara fortsatt positiv med god lönsamhet i företagen de kommande två åren.

– Budet är oacceptabelt eftersom de föreslagna löneökningarna är alldeles för låga. Det finns ett betydligt större löneutrymme i de svenska företagen, som glädjande nog utvecklas starkt trots turbulensen i omvärlden. De lönekrav vi har lagt är väl avvägda, med fortsatt god konkurrenskraft för företagen och möjlighet till reallöneökningar utan att inflationen stiger, säger Unionens förbundsordförande Cecilia Fahlberg i en kommentar.

De opartiska ordförandena, som är en del av förhandlingssystemet inom Industriavtalet kommer att lämna sitt slutförslag till parterna den 25 november.