Fråga:
Jag har en provanställning på 6 månader. Efter 6 månader övergår tjänsten till tillsvidaranställning.

Jag har hört att företaget måste säga upp mig 14 dagar
innan de sex månaderna är slut. Annars övergår tjänsten till tillsvidareanställning. De kan inte vänta att säga upp mig till den sista dagen, alltså när det är bara en dag kvar. Stämmer detta?

Tackar på förhand.


Svar:
Hej,
En provanställning övergår automatiskt till en tillsvidareanställning efter sex månader (eller tidigare om så har avtalats).

En provanställning kan avslutas utan beaktande av uppsägningstid.

Den 14-dagarsregel du hänvisar till syftar till att en provanställd ska få information minst 14 dagar innan arbetsgivaren avser att avsluta en provanställning. Iakttar inte arbetsgivaren 14-dagarsregeln kan denne bli skyldig att utge ett mindre skadestånd till den anställde. Däremot förtar det inte verkan av att provanställningen avslutas.

En arbetsgivare kan alltså vänta tills sista dagen med att avsluta provanställningen utan att anställningen övergår till en tillsvidareanställning.

Fredrik Nordlöf är verksam inom specialistgruppen för arbetsrätt vid Advokatfirman Delphi.