Det är tjänstemännen själva som tillfrågats hur deras chefer ser på att de anställda exempelvis får jobba hemifrån, på resan och ha mer flexibla arbetstider. Åtta av tio uppger att de uppmuntras till ett mer flexibelt arbetssätt.

När frågan istället ställt till cheferna, säger sex av tio att de ger personalen möjlighet att jobba från valfri ort.

Svaren visar inte på några geografiska skillnader, utan resultatet är detsamma i hela landet.

Undersökningen gjordes bland 1000 tjänstemän under november månad på uppdrag av Dialect.