FRÅGA:
Hej!
Jag jobbar som it-chef på en högskola i Sverige. I mitt anställningsavtal står det att mina anställningsvillkor baseras på ALFA-avtalet, där det bland annat står att jag har två månaders uppsägningstid (ALFA kap 11).

Nu håller lärosätet på att ändra detta till att vi i ledningsgruppen ska ingå i chefsavtalet, med bland annat sex månaders uppsägningstid, utan att förhandla detta med individen.

Det svaret jag får är: "vi förhandlar med den lokala chefskretsen i sin helhet, dvs inte med varje enskild chef utan med personalorganisationerna". 

Vad gäller? Kan arbetsgivaren förändra mitt avtal utan att jag behöver skriva på ett nytt kontrakt? Konsekvenser?


SVAR:
Hej,
det ligger i kollektivavtalsmodellens natur att beslut tas ”över huvudet” på de anställda. Arbetstagarorganisationer ingår kollektivavtal som reglerar anställningsvillkor, antingen med arbetsgivarorganisationer eller direkt med arbetsgivare.

Kollektivavtal har dessutom en normerande verkan, dvs. deras innehåll ses ofta som en slags standard.

En arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal har en skyldighet att tillämpa kollektivavtalets bestämmelser även på arbetstagare som inte är fackligt anslutna. I ditt fall verkar dock förändringen vara till det positiva – du får rätt till en fyra månaders längre uppsägningstid vilket typiskt sett upplevs som positivt.

Dessutom är arbetstagarens uppsägningstid ofta kortare än den som arbetsgivaren måste observera, vilket innebär att den uppsägningstid som du måste iaktta om du skulle vilja säga upp dig sannolikt är kortare än sex månader.

Fredrik Nordlöf

Fredrik Nordlöf är verksam inom specialistgruppen för arbetsrätt vid Advokatfirman Delphi.