Problemet med datorsystem som hänger sig och stänger ned gör att socialsekreterarna inte kan sköta sitt jobb. Det i sin tur leder bland annat till försenade utbetalningar, vilket kan få bidragstagare att reagera hotfullt, eftersom de många gånger är helt beroende av biståndet.

Redan i somras påpekade skyddsombuden på Göteborgs stad bristerna för sin arbetsgivare, skriver Du & Jobbet. Det enda svaret de fick var att socialsekreterarna skulle använda systemet tidiga morgnar och sena eftermiddagar, utanför ordinarie arbetstid.

Eftersom arbetssituationen inte förbättrats har en anmälan gjorts till Arbetsmiljöverket där skyddsombuden kräver att arbetsgivaren ska ta fram en handlingsplan för hur Göteborgs stad ska åtgärda situationen.