Intern information växer. Intranätet håller på att gå från ”lilla kusinen på landet” till något mycket viktigare, konstaterar Jesper Bylund, intranätansvarig inom Malmö stad. ”Det finns arbetstid att spara med intranät, administrativ tid som kan läggas på annat.”
Intern information växer. Intranätet håller på att gå från ”lilla kusinen på landet” till något mycket viktigare, konstaterar Jesper Bylund, intranätansvarig inom Malmö stad. ”Det finns arbetstid att spara med intranät, administrativ tid som kan läggas på annat.”
Ett verksamhetssystem för effektivitet. Så beskriver Jesper Bylund Malmö stads intranät. Och för att inleda en karriär som intranätansvarig gäller det att tänka verksamhetsutveckling.

– Man måste gå in med ett öppet sinne. Den som kommer från kommunikationsvärlden måste delvis släppa det tankesättet, och samma sak är det om man kommer från it-världen, säger Jesper Bylund.

Själv kom han från kommunikationsvärlden. Med en utbildning i medie- och kommunikationsvetenskap och sju år som journalist på Kvällposten i bagaget blev han år 2003 anställd för att sköta nyheterna på Malmö stads intranät.

Allt eftersom tiden gick utökades både hans ansvar och intranätets omfattning.

– Ett intranät behöver mer än nyheter. Det håller på att gå från ”lilla kusinen på landet” till något mycket viktigare. Det finns arbetstid att spara med intranät, administrativ tid som kan läggas på annat, säger han.

Att arbeta med intranät handlar mycket om att planera och diskutera förbättringar som kan göras. Varje nysatsning i intranätet drivs som projekt, och det är också något som tar upp mycket av Jesper Bylunds och hans kollegors tid.

– Just nu håller vi på med en dashboard för anställda, en personlig sida där de själva kan välja vad som visas. Den lanserar vi i slutet av april.

Jesper Bylund tycker att hans arbete är det bästa som finns. Trots att det inte alls är som han förväntade sig, med tanke på att han aldrig skriver några nyheter, så har han roligt på jobbet.

– Det bästa är att få leverera helt nya saker som jag vet bidrar till en bättre organisation, och att sedan kunna se resultatet av det i våra mätningar.

Mätningarna görs varje månad, och det är något som Jesper Bylund rekommenderar till alla som håller på med intranät. Tack vare dem får man svart på vitt hur användarna uppfattar intranätet, och hur de vill ha det.

Men visst finns det också sådant som han ogillar med jobbet.

– Mejlkön! Den hatar väl alla. Jag måste lägga en eller två timmar per dag bara på att svara på och radera mejl. Det stjäl mycket kreativ tid. Målet är att föra dialoger på intranätet i stället.

Jesper Bylund är inte ensam om att arbeta med Malmö stads intranät. Där finns fyra personer, som även har hand om den externa webben.

– De flesta kommuner har bara en person, så vi har det bra på det sättet i Malmö stad. Men vi har ingen task driver, alltså en som är anställd för att bygga tjänster och flöden. Det skulle jag vilja ha!

Jesper Bylund tänker fortsätta arbeta med intranät, i Malmö eller någon annanstans. Men han tror att de i framtiden inte kommer se ut som i dag.

– Då kanske intranätet finns som appar till en platta eller mobil. Det kan presenteras som ”Här är apparna till ditt jobb” så man kan skapa sitt eget intranät. Man ska inte se snävt på det.