4400 kronor, så mycket skiljer mäns och kvinnors löner åt, konstaterar Medlingsinstitutet som jämfört lönebilden bland landets tjänstemän 2005 och 2010. Den höga siffran till trots, går utvecklingen åt rätt håll genom att lönegapet minskar.

Dessvärre bidrar den bonus som vissa företag betalar ut till sina anställa till en negativ utveckling. Om man räknar in bonusen ökar istället löneskillnaderna.

Löneklyftan mellan tjänstemännen utan bonus är 21,2 procent, medan män som har bonus tjänat 22,7 procent mer än sina kvinnliga kollegor.

Enligt Medlingsinstitutets mätning tjänade de manliga tjänstemännen 4 742 kronor per månad i bonus år 2009, medan kvinnorna fick nöja dig med 2 443 kronor i månaden.