Jenny Berger, kommunikationschef Nova Agentum

Jenny Berger, kommunikationschef Nova Agentum

– Skillnaden är verkligen större än vi trodde att den skulle vara. Det känns förvånande men framförallt bedrövande.

Vad beror skillnaderna på?
– Om man ser till de personer som ingår i vårt underlag har kvinnorna jobbat sju månader mindre i snitt och är något yngre, men det förklarar verkligen inte hela skillnaden. Jag tror att det är extremt många parametrar som spelar in. Enligt undersökningar vi gjort förväntar sig tjejerna 2000 kronor lägre ingångslön när de söker sitt första jobb, vilket nog beror både på viss ödmjukhet och på blygsamhet. Sedan fortsätter ju den här skillnaden att växa exponentiellt under karriären. Men jag tror också att det kan handla om lönestrukturer på företagen.

Hur stor andel av de ni tillfrågat har it-relaterade jobb?
– 36 procent av de tillfrågade kvinnorna och 31 procent av männen jobbar inom it, telekom och management.

Snittlönen i er undersökning verkar väldigt hög..
– Ja, den ligger på 50 963 kronor, med en medelålder på 31,4 år och där personerna jobbat 5,4 år i snitt. Kvinnornas lön ligger på 45 350 kronor, medan killarnas ligger på 53 989 kronor. Undersökningsföretaget Universum som vi samarbetar med och som riktar sig till ett bredare urval har en snittlön på 37 000 kronor efter åtta år i branschen, så visst det är en hög lön. De vi tillfrågat är personer i vårt nätverk Nova Pro, som består av unga akademiker som är nyckelpersoner på sina företag. Många av dem sätter ett stort värde på karriären och de värderas själva därefter på sina företag.