Det är inom media, information och pr som arbetsgivarna med den mest öppna inställningen till alkohol i jobbsammanhang finns, tätt följt av bank, finans och försäkring samt försäljning och marknadsföring, skriver tidningen Du & Jobbet.

Undersökningen som gjorts av norska Stiftelsen Bergensklinikkene tillsammans med Universitetet i Bergen, visar också på att en av tio varit borta från jobbet på grund av bakfylla, medan en av tre haft svårt att prestera på jobbet på grund av att han/hon är dagen efter.

En av sex tillfrågade säger att de dricker regelbundet vid tillställningar på jobbet, några gånger i månaden eller mer, medan en av fem uppger att de inte intagit alkohol i jobbsammanhang det senaste året.

Det är inom privat sektor och egna företagare som det dricks mest. Desto högre upp i hierarkin en kvinna befinner sig desto mer dricker hon, medan tendensen är tvärtom för männen. De minskar sitt intag ju högre position de har.

Totalt 10 000 personer har besvarat enkäten.