Yngre anställda har en helt annan inställning till it-säkerheten på företagen, jämfört med äldre medarbetare. Det visar en undersökning som Cisco gjort bland 2800 studenter och yngre medarbetare runtom i världen.

61 procent av de tillfrågade anser inte att det är deras uppgift att skydda informationen på jobbdatorn, istället anser de att det är it-avdelningens ansvar. Över hälften har också tillåtit andra personer använda datorn utan deras tillsyn.

Sju av tio anställda som säger sig känna till att arbetsgivaren har en it-policy uppger att de medvetet brutit mot den på jobbet.

Studien är global, men situationen är den samma i Sverige konstaterar Ciscos säkerhetsexpert Henrik Davidsson.