Skriv en att göra-lista och prioritera arbetsuppgifterna i A-, B- och C-uppgifter, tipsar Patrik Sandberg, vd på Företagscoach.
Skriv en att göra-lista och prioritera arbetsuppgifterna i A-, B- och C-uppgifter, tipsar Patrik Sandberg, vd på Företagscoach.
För att bli mer vardagseffektiv är det framför allt tre grundläggande områden man måste jobba med – inställning och attityd, mål och prioritering.

Det rådet ger Patrik Sandberg, vd på Företagscoach och personlig coach, som arbetar med att hjälpa både individer och företag att få mer gjort på jobbet.

– Rätt inställning får du genom att först ha ett möte med dig själv innan du har ett möte med någon annan. Börja dagen med att tänka under två till fem minuter vad som är viktigast i dag. Risken är att den som inte tänker efter före glömmer det viktiga och tappar fokus och därmed förlorar tid och energi och blir stressad, säger han.

– Om du ska ringa ett samtal eller gå in i ett möte, skriv först upp de viktigaste punkterna på en post-it-lapp, det skapar trygghet.

När du kommit fram till vad du behöver göra är det dags att sätta upp ett personligt mål för dagen. Vänta inte med uppgifter som tar under två minuter att göra, tänk i stället ”gör nu”. Försök också att minimera distraktionsmomenten genom att ta bort ”det ständiga plinget” i mobilen och datorn.

– Läs dina meddelanden när du vill. Trycket lättar enormt mycket. Samtidigt är det väldigt olika vad som stressar och distraherar oss. Om du tycker det är jobbigt att sitta i öppet landskap, bryt mönstret och gå undan. På många arbetsplatser finns det tysta rum att använda.

Ett vanligt hinder för att nå sina mål är att man har det för ostädat. Både i telefonen, i datorn och på skrivbordet. Boka in ett två timmars ”röjpass” för att städa allt. Rensa upp mejlkorgen och sortera i mappar, och gör detsamma med datorskrivbordet.

– Den som inte har ordning kan heller inte prioritera rätt, konstaterar Patrik Sandberg och tipsar om att dela upp arbetsuppgifterna i A-, B- och C-uppgifter.

A-uppgifterna är tidsstyrda till 48 timmar, B-uppgifter är sådant som behövs göras inom två veckor eller som kan delegeras och C-uppgifterna är de roliga sakerna som vi gärna gör måndag morgon men som inte är ett måste.

– Se till att få tre A-uppgifter gjorda per dag och få in dem i kalendern, så de verkligen blir gjorda.

Det som ofta brister är att man missar att göra en korrekt bedömning av hur lång tid en uppgift tar. När tidsplanen brister kommer man efter med allt.

Om du märker att du inte hinner med det du tänkt – våga delegera eller fråga om hjälp, råder Patrik Sandberg.