2011 inleddes starkt med många lediga jobb som strömmade in till Arbetsförmedlingen, en trend som ändrades mot slutet av året, då det istället bromsade in.

691 000 jobb var lediga ifjol, vilket är 140 000 fler än under 2010. Totalt fick 562 000 arbetssökande mellan 16 och 64 år jobb. Det gav en arbetslöshet på 8,3 procent för 2011, något lägre än nivån på 9 procent året dessförinnan, konstaterar Arbetsförmedlingen.

Av de 8,3 procent som var inskrivna som arbetssökande på Arbetsförmedlingen var 4,5 procent öppet arbetslösa och 3,7 procent ingick i ett program med aktivitetsstöd. Det kan jämföras med 5,1 procent respektive 4 procent 2010.

Även antalet varslade ökade något under 2011, framförallt under den senare delen av året. Den slutliga siffran landade på 46 000 personer, 2000 fler ön 2010.

— I backspegeln kan man se att förra året var ett mycket starkt år på arbetsmarknaden. Sysselsättningen ökade och arbetslösheten minskade för alla grupper på arbetsmarknaden. Men förbättringen på arbetsmarknaden tappade fart under slutet av 2011. Mycket talar nu för en fallande sysselsättning med stigande arbetslöshet som följd, säger Clas Olsson, analyschef på Arbetsförmedlingen i en kommentar.

Prognosen för it-arbetsmarknaden ser ändå förhållandevis ljus ut. 6 000 nya it-jobb beräknas tillkomma under året, vilket motsvarar en ökning med 3,3 procent.