Fråga:
Hej, 
jag är utbildad systemutvecklare och har treårig högskola. Jag har tioårig erfarenhet av systemintegrationer, programmering och förvaltning.

Funderar nu på att byta jobb till systemförvaltare.
I den tjänsten ingår bland annat att ansvara för företagets system och databaser, men också försäljning, marknadsföring och produktutveckling.

Jag har de kunskaper som krävs för tjänsten tycker jag. 

Vad är en rimlig lön?

SVAR:
Löneläget skiljer sig åt beroende på om du arbetar inom privat eller offentlig sektor. Lönen påverkas också av var i landet du arbetar, löneläget i Stockholm är exempelvis högre än i övriga landet.

I ditt fall utgår jag från den statistik Jusek inhämtat från hela landet. Medellönen för en systemvetare med din arbetslivserfarenhet är ca 41 000 kr per månad.

När du söker en ny tjänst ska du lägga dig lite över den lön du skulle känna dig nöjd med för att ha lite prutmån. Tänk också på att du ska begära lön i 2012 års löneläge.

Innan du bestämmer dig för om du ska ta det nya jobbet eller inte ska du ta reda på om det finns kollektivavtal eller inte. Kollektivavtalet ger dig en rad olika förmåner i form av försäkringar, pension och andra ersättningar.

// Sofia Rosu

Sofia Rosu har mångårig erfarenhet av lönerådgivning, lönebildning och löneförhandling. Hon arbetar på Jusek och är ombudsman och förhandlare för förbundets medlemmar inom IT-sektorn. Jusek är ett av de största akademikerförbunden inom Saco och ansluter bl a systemvetare inom både den privata och offentliga sektorn.