Fråga:
Hej,
jag är 38 år och helt nyexad från en 2 årig utbildning i systemutveckling med java. Jag har ingen tidigare erfarenhet av systemutveckling och har nu praktiserat på ett företag i 2 mån där vi har använt och lärt oss erlang, hadoop, riak, clojure med mera. Nu så skall jag få en anställning och undrar vad jag kan begära i lön?

/Stefan

Svar:
Juseks rekommenderade ingångslön för 2012 för nyutexaminerade systemvetare är drygt 28 000 kr per månad. Du bör lägga till ca 500 kr om du söker arbete i Stockholmsområdet, där lönerna generellt är högre. Avstår du från övertidsersättning ska du dessutom lägga till ytterligare 1000 kr. Tänk på att du även kan förhandla om andra förmåner än lön, exempelvis semesterdagar, träningskort eller busskort.

// Sofia Rosu

Sofia Rosu
har mångårig erfarenhet av lönerådgivning, lönebildning och löneförhandling. Hon arbetar på Jusek och är ombudsman och förhandlare för förbundets medlemmar inom IT-sektorn. Jusek är ett av de största akademikerförbunden inom Saco och ansluter bl a systemvetare inom både den privata och offentliga sektorn.