Fråga:
Hej!
Jag är 53 år men utbildade mig sent i livet (Systemvetar-linjen på Stockholms Universitet, DSVL fyra år) och har nu cirka fyra och ett halvt års erfarenhet från tre jobb, som java-utvecklare. Fördelat på ett halvt år som projektanställd, tre år med avancerad systemutveckling i säkerhetssammanhang och ett år i infrastruktur. Vad är ett rimligt lönespann i min situation? Jag förväntar mig inte att min ålder ska avspegla sig i lönen även om den naturligtvis får göra det, med avseende uppåt.

SVAR:
Medellönen för en systemvetare med examensår 2007 har en medellön på 34 300 kr per månad. Den övre kvartilen ligger på 38 000 kr. Lönen bör räknas upp med ca 3,5 % för att hamna i 2012 års löneläge. Det är kompetens, prestation och ansvar som främst bör avspegla lönenivån, din ålder är mindre relevant. Däremot kan längre arbetslivserfarenhet från tiden innan examen givetvis påverka lönen positivt, så länge erfarenheten är relevant. I ditt lönesamtal kan det vara till din fördel att lyfta fram en bred kompetens och lång erfarenhet.

//Sofia Rosu

Sofia Rosu
har mångårig erfarenhet av lönerådgivning, lönebildning och löneförhandling. Hon arbetar på Jusek och är ombudsman och förhandlare för förbundets medlemmar inom IT-sektorn. Jusek är ett av de största akademikerförbunden inom Saco och ansluter bl a systemvetare inom både den privata och offentliga sektorn.