Kvinnor i chefspositioner uppvisar oftare stressymptom än sina manliga kollegor. Det visar en undersökning bland 2100 chefer som hälsoföretaget Previa gjort. 

För 17 procent av de kvinnliga cheferna är stressnivån så pass hög att det riskerar att drabba deras hälsa. Det är mer än dubbelt så stor andel som bland manliga chefer, där 8 procent ligger i farozonen. 
 
En av fyra kvinnor i chefspositioner har svårt att koppla bort jobbet när de är lediga, vilket kan jämföras med knappt två av tio bland männen.

Även tröttheten efter en arbetsdag är mer utbredd bland kvinnorna – 25 procent av dem uppger att de är uttröttade på en daglig basis mot 16 procent av männen.

Enligt Previa är de vanligaste orsakerna till farlig stress på jobbet för hög arbetsbelastning, låg känsla av kontroll och dåligt socialt samspel mellan chefen och andra på företaget. Dessutom är stress den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning.