Att anlita en aktör som kollar upp arbetssökande har blivit allt populärare bland svenska företag. Men nu har Datainspektionen satt ner foten och uppmanar de granskande bolagen att antingen ändra sina rutiner eller lägga ner sin verksamhet. Det skriver Jusektidningen.

Datainspektionens anser att företagens hantering av känsliga uppgifter strider mot PUL, personuppgiftslagen. Hanteringen av personuppgifterna brister på flera punkter, men det är framförallt registreringen av sökandes lagöverträdelser som de är kritiska mot. Detta eftersom endast myndigheter får hantera uppgifter om brottsmisstankar och lagöverträdelser.

Ett annat krav som Datainspektionen ställer är att företagen ska få ett samtyckte från den ansökande när de registrerar andra privatekonomiska uppgifter än vanlig inkomst. Därtill får de bara registrera uppgifter där det finns ett berättigat intresse från arbetsgivarens sida som väger tyngre än risken för integritetskränkning.

I slutet av 2011 fick företagen ett föreläggande m att anpassa verksamheten till kraven i PUL eller lägga ner verksamheten. Hittills har Datainspektionens beslut överklagats av två företag som ägnar sig åt persongranskning.