Lyssna mer. ”Det finns en massa goda idéer bara du som chef ger dig tid att lyssna”, säger Johanna Kjellberg.”
Lyssna mer. ”Det finns en massa goda idéer bara du som chef ger dig tid att lyssna”, säger Johanna Kjellberg.”
Under sina 15 år som chef har Johanna Kjellberg haft ansvar för grupper på alltifrån 10 till 150 personer. Och många gånger har hon fått omvärdera sin roll som chef.

– I början av min karriär fick jag höra att jag gav intrycket av att ”veta vad skåpet ska stå”, som om jag hade alla svaren. Det har jag fått jobba mycket med. Jag ville inte förmedla en sådan bild av mig själv som chef, säger hon.

En viktig del av Johanna Kjellbergs ledarskap är att ta sig tid att lyssna. Det gör att medarbetaren känner sig sedd och tycker jobbet är roligare, vilket i sin tur ger ringar på vattnet.

– Jag vill locka fram den kraft och energi som finns bland mina medarbetare. På så sätt skapar man glädje på jobbet. Jag tycker också att de bästa idéerna finns hos dem. De duktigaste företagen är de som har förmågan att ta till vara på de anställdas idéer.

Men ett gott ledarskap handlar om mycket mer än så, slår hon fast. Att kunna kommunicera är A och O och då handlar det inte om information, utan det är dialogen som är viktig.

– Däremot det ligger inte bara på mig som chef att förse alla med information, utan medarbetaren ska också vilja söka den själv.

För att utvecklas som ledare råder Johanna Kjellberg andra det hon själv har som grundfilosofi i sitt chefskap – var ärlig, våga lära känna dig själv och utmana dig.

– Anställ de bästa, oavsett kön eller ålder. Rädda chefer vågar inte ta in duktigt folk.

Att visa ett genuint intresse för människan ligger henne varmt om hjärtat.

– Försök förstå hur din medarbetare fungerar som helhet utan att bli manipulativ. Ha förebilder och mentorer för det hjälper dig att se hur du vill vara – och inte vara. Men glöm inte heller att ju högre upp du kommer desto mer skrattar folk åt dina skämt. Håll fötterna på jorden, det är lätt att framgångarna i karriären stiger en åt huvudet.