Jana Fromm, utredare på TCO
Jana Fromm, utredare på TCO
It-anställda mår bättre än andra på jobbet jämfört med genomsnittet bland Sveriges anställda på många områden, men det finns också delar de har det sämre än andra. Det framgår av TCO:s Stressbarometer där den fackliga centralorganisationen gått på djupet för att se hur de anställda mår i varje bransch.

– Inom it har man en stor frihet i själva jobbet, att förlägga arbetet själv. Exempelvis kan 80 procent påverka sina arbetstider och tre av fyra kan delegera arbete till kollegor. Däremot är it-branschen sämst i klass på kontinuerlig vidareutbildning och det råder även en stor brist på uppskattning, säger Jana Fromm, utredare på TCO.

Så hög andel som 49 procent av de it-anställda ger tummen ner till den kontinuerliga vidareutbildningen inom företagen, samtidigt som tre av tio inte anser sig få uppskattning från sin arbetsgivare. Att jobba över eller jobba helg är också vanligt i branschen.

Generellt sett ligger it-branschen ändå över andra branscher i mätningen. De har ett socialt stöd bland kollegorna, det är relativt konfliktfritt på arbetsplatserna och det finns tid för socialt umgänge på arbetstid, förklarar Jana Fromm.

– Många gillar sitt jobb men tar också med sig jobbet hem. Ett grundläggande problem är att arbetet aldrig kan tyckas ta slut, man kan alltid göra mer. Därför kan det vara bra med en diskussion och ökad tydlighet kring vad som förväntas av varje medarbetare och vad som är rimligt att prestera.

Totalt har 2374 personer svarat på undersökningen, varav 271 inom it.

Fråga Ja Nej +/-*
Tid för socialt umgänge med kollegor 89 11 +
Stöd och uppmuntran från chefen 72 28 +
Stöd och uppmuntran från kollegor 87 13 +
Blir det konflikter om en kollega är
sjuk/vabar/hämtar på förskola?
7 93 +
Har du blivit indragen i en konflikt det senaste åretpå arbetsplatsen? 20 80 +
Öppet diskussionsklimat på jobbet? 79 21 +
Riskerar du bli arbetslös det närmaste året? 6 94 +
Har du lätt att hitta nytt jobb om du blir arbetslös? 80 20 +
Skulle du klara dig ekonomiskt en period utan jobb? 80 20 +
Har du tillräckligt med resurser för att göra ditt jobb? 77 23 +
Har du tydliga krav i ditt arbete som du kan följa upp? 69 31 -
Får du kontinuerlig vidareutbildning på arbetsplatsen? 51 49 -
Har du så mycket att göra att du får jobba över lunchen, jobba över eller ta med jobb hem? 55 45 -
Har du kunnat ta ut fyra veckors sammanhängande semester senaste året? 92 8 +
Blir du kontaktad av jobbet på helger/semestrar? 37 63 -
Kan du bestämma när dina arbetsuppgifter ska göras? 86 14 +
Kan du påverka arbetstidens förläggning? 80 20 +
Kan du delegera arbete till kollegor? 74 26 +
Känner du uppskattning för ditt utförda arbete? 70 30 -
Händer det att du inte kan koppla av tankar på jobbet? 56 44 lika
Är du för trött efter jobbet eller saknar tid för vänner och familj? 54 46 +
Har tankar kring jobbet hållit dig vaken på natten? 35 65 lika
*Jämfört med andra branscher: + = bättre, - =sämre