Charlotte Witt, ÅF:s personaldirektör
Charlotte Witt, ÅF:s personaldirektör
– Det känns jättekul. Vi är en stor organisation med drygt 4000 medarbetare och tillsammans med den fackliga organisationen har vi drivit på en förändring i lönesättningen på företaget. Det har nu gett resultat, men det är ju inte klart än, utan det är något som kräver ständigt arbete.

Vad var problemet med er tidigare lönesättningsmodell?
– Traditionellt sett sätts uppifrån lönerna och trycks nedåt. Arbetsmarknadens parter fastställer en viss procent, vilket företagen i sin tur också gör. I slutändan gör ju chefen det samma. Om han eller hon exempelvis har 2,5 procent att fördela, ja då kan chefen komma med motiveringen att ”tyvärr jag har inte mer pengar än så”. Kan hända att medarbetaren inte ska ha mer, men då ska det ju ändå kunna motiveras.

Vad är det ni har förändrat?
– Vi har tagit bort alla tal och istället lagt hela lönesättningsansvaret på chefen. Chefen har alltså frihet att sätta den lön han eller hon vill men den anställde måste få en motivering och i det fall man inte är nöjd även en förklaring till hur man ska åstadkomma en förändring för att få en bättre lönehöjning nästa gång. Lönedialogen mellan medarbetare och chef är inte något som måste äga rum en gång, utan det kan vara flera samtal. Om man som anställd är missnöjd kan man gå till sin fackliga representant som i sin tur tar upp det med oss. Självklart måste chefens löneförslag godkännas av chefen nivån över.

Vad har ni fått för respons av era anställda?
– Medarbetarna tycker ofta att man inte kan påverka lönen särskilt mycket. För att förändra detta måste ju chefen känna ansvar för frågan. Genom vår nya modell får chefen ett stärkt ledarskap, men det ger också den anställde en möjlighet att påverka sin lön. Nu är vi inne på vårt tredje år med den här typen av lönesättning och det har funkat himla bra. Våra medarbetare är också nöjda, det märks i vår medarbetarundersökning.

Hur har utfallet blivit om du jämför med avtalen på marknaden?
– Utfallet har blivit högre än avtalen, men i paritet med en del andra konkurrerande företag på marknaden.