Det är det professionella nätverket Linkedin som tillfrågat 618 svenskar om vad som är viktigast för att lyckas i karriären.

Uppenbarligen är det de sociala delarna som är de mest avgörande i karriären. Betydligt fler svenskar tycker det är viktigt att vara bra på att kommunicera jämfört med den globala undersökningen.

Det ger en framgångsrik karriär enligt svenskarna:
1. God kommunikationsförmåga (74%)
2. Ett starkt nätverk (61%)
3. Vara flexibel (50%)
4. God arbetsmoral (46%)
5. Vara optimistisk (40%)

.. och så ser det globala genomsnittet ut:
1. God kommunikationsförmåga (58%)
2. Vara flexibel (49%)
3. God arbetsmoral (44%)
4. Öppen för nya möjligheter (44%)
5. Ett starkt nätverk (42%)