Det är bemannings- och rekryteringsföretaget Randstad som genomfört en enkät bland anställda i 32 länder.

Av undersökningen framgår att 27 procent av svenskarna aktivt letar efter nytt arbete. Det är betydligt högre än genomsnittet på 12 procent världen över.

Men även om svenskarna gärna byter arbetsgivare, är det inte så många som är sugna på att klättra karriärmässigt. Nordbor är generellt sätt mindre benägna att vilja befordras och bland svenskarna är det en av tre som siktar på att få en högre position. Detta kan jämföras med italienarna där andelen är 84 procent.

Svenskarna är också de som gör mest privata ärenden på arbetstid. Varannan uppger att de ägnar sig åt detta på arbetstid, jämfört med genomsnittet på 40 procent. Men detta tycks kompenseras i slutändan. Lika stor andel säger att de ägnar sig åt jobbet på fritiden.