3264 – så många nya företag inom databranschen startades ifjol. Det är färre än de 3334 som registrerades under 2010, visar statistik från konsultmäklaren Assistera.

Sett till de olika delbranscherna fanns det däremot en del skillnader. Bolag som ägnat sig åt drift ökade med 19,3 procent 2011, medan antalet konsultföretag minskade med 7,4 procent till totalt 1077 stycken.

Det är framförallt i Stockholmsregionen som färre konsultbolag registrerades. Antalet minskade med 38 företag till sammanlagt 487 nyregistrerade 2011. I Skåne tycks det vända försiktigt uppåt. Där startades 137 konsultbolag förra året mot 128 stycken året dessförinnan.

Regionalt sett var utvecklingen starkast i Södermanlands län, där växte med 31,3 procent till 42 nystartade dataföretag. Störst var tappet på Gotland. Under 2011 grundades åtta nya företag i branschen, vilket är 38,5 procent färre än de 13 bolag som registrerades 2010.

Absolut flest nyregistreringar av dataföretag gjordes i Stockholms län med – 1288 stycken. Men huvudstaden tillhör ändå de län som backar. Antalet nya dataföretag sjönk med 4,9 procent 2011.