– I min roll som chef är det viktigt att entusiasmera och få alla att följa den kurs företaget är på, men för det krävs det att jag är tydlig och transparent. Det handlar om att vinna människors förtroende och få de anställda att lita på dig, säger Christer Eklund om sin syn på ledarskap.

Att lämna ifrån sig ansvar och våga delegera, kunna anpassa ledarskapet utifrån vilka som ingår i gruppen, men att också ha en stark självkänsla och inte låta självsäkerheten svikta är andra grundläggande delar, påpekar han.

– För att leda en grupp brukar jag öppet visa hur situationen ser ut och sätta upp mål utifrån det. Är målet för långt bort från den egna insatsen kan medarbetaren lätt känna att det inte spelar någon roll vad han/hon gör. Den som förmår få personen att känna sig sedd, förstå arbetsuppgiften och se hur han eller hon kan påverka, har lyckats med en viktig del av ledarskapet.

Att situationsanpassa sitt sätt att agera som chef är A och O, anser Christer Eklund. I en grupp som fungerar blir chefens roll främst att coacha och peppa, men om det är mycket konflikter behöver han eller hon ta kommandot och sammansvetsa gruppen.

Under sina år som chef har Christer Eklund lärt sig att inte underskatta vikten av coachning och att ha ett bollplank. Dessutom blir en chef mer ensam ju högre upp man kommer i hierarkin, konstaterar han.

– Själv pratar jag en del med kolleger i samma position, mina chefer och även tidigare chefer som jag har förtroende för, säger han.

Men om du står inför valet att bli chef, glöm inte att ställa dig frågan varför. Handlar det om själva visitkortet eller vill du få andra att utvecklas?

– Som gammal säljare älskar man ju ofta sin egen framgång, men som ledare handlar det om att älska andras framgång. Ta ett kliv tillbaka och ge äran till medarbetarna i goda tider, men i tuffare tider måste du ta ett större ansvar som chef.