Av alla anmälningar som kom in till DO ifjol rörde drygt 40 procent diskriminering i arbetslivet. Bland de mest förekommande ärendena var unga kvinnor som missgynnats på grund av graviditet, skriver tidningen Kollega.

Därtill fick DO in 61 anmälningar som handlade om att personerna missgynnats på grund av föräldraledighet.

Mest förekommande är att personen ifråga inte kallats till anställningsintervju när företaget fått reda på att hon är gravid, alternativt att den ställts in. Men det har också blivit allt vanligare att arbetsgivaren inte höjer lönen eller ger ett lågt lönepåslag när arbetstagaren är föräldraledig.

I snitt är papporna hemma tre månader i genomsnitt fram till att barnen böjar skolan, medan mammorna är hemma i cirka ett år.