Närmare 139 000 personer var sysselsatta inom bemanningsbranschen under 2011, vilket motsvarar en ökning på 21 000 personer jämfört med året dessförinnan. Det visar en sammanställning som Bemanningsföretagen gjort.

I detta antal ingår såväl heltidsanställda som studenter som jobbar extra på helger, lov och kvällar. Om man ser till hur många som var helårsanställda uppgick det till 62 900 personer under året.

Totalt sysselsattes 1,4 procent av Sveriges arbetstagare inom bemanningsföretag, en ökning med 0,1 procentenheter.
Under 2011 omsatte bemanningsbranschen 24,3 miljarder kronor – 4,7 miljarder mer än under 2010.