Antalet övertidstimmar under föregående år motsvarar 115 000 heltidsjobb. De med absolut högst andel övertidsarbete är privatanställda inom TCO. Där jobbar 22,6 procent övertid, skriver TCO i sin rapport där de kartlagt övertiden bland olika grupper.

Förutom de 4,6 miljoner arbetstimmar i övertid som svenskarna fick betald för tillkommer närmare 25 procent i obetald övertid.

– Övertidsarbetet tycks ha blivit ett vardagligt tillstånd i arbetslivet. Den utvecklingen bidrar till att pressen i arbetslivet ökar, säger Eva Nordmark, ordförande i TCO, i en kommentar till rapporten.

Manliga tjänstemän i privat sektor är de som arbetar mest betalt övertid, medan akademiker i såväl privat som offentlig sektor är de som har högst andel obetald övertid. En annan grupp som sticker ut är de kvinnliga Saco-medlemmarna inom offentlig sektor, även där är andelen övertidsarbetande utan ersättning hög.

LO-medlemmarna är de med minst övertid, och nästintill ingen obetald.

Under 2009 till 2011 har övertidsuttaget ökat med 10 procent, medan sysselsättningen tilltagit med 3,1 procent.