Den absolut vanligaste orsaken till stämningar är medlemmar som inte fått någon lön. Därefter följer turordningsbrott och ogiltigt avskedande, skriver tidningen Kollega.

Förra året stämde Unionen 101 arbetsgivare, vilket är dubbelt så många som 2007. 2008 uppgick antalet till 63 stycken och därefter har det alltså ökat.

Att Unionen fått fler medlemmar är en förklaring till det växande antalet stämningar, men även finanskrisen fick påföljder som lönefodringar och turordningsbrott, konstaterar fackförbundet.

Även i år ser stämningsansökningarna ut att bli många. Fram till dagens datum har Unionen lämnat in 36 stycken.