Hur ser ert rekryteringsbehov ut?
– Vi är inne i en väldigt stor förändringsresa där vi ska öka utvecklingskapaciteten och sänka kostnaderna för drift och förvaltning. Det innebär bland annat att vi behöver en hel del ny kompetens.

Vilka kompetenser efterfrågar ni mest?
– Vi har stort behov av personer som kan Siebel, alltså Oracles standardplattform för ärendehantering. Det är en kompetens som det är bristvara på i hela Sverige. Vi har även ett stort behov av arkitekter och projektledare, samt it-upphandlare och avtalsjurister.

Vilka erfarenheter ligger högt på önskelistan?
– Att verka i en stor komplex it-organisation med väldigt många användare. Man måste vara van vid att saker måste fungera dygnet runt – vårt avbrottskrav är i princip noll.

Vad har ni som lockar framför konkurrenterna?
– Vi har traineeplatser, som vi i år kommer att utöka till ett tiotal. Just nu är vi ute på universitet och högskolor för att göra reklam för vårt traineeprogram. Vi kan även erbjuda möjlighet att arbeta utomlands, inom ramen för polisens internationella utvecklingsprojekt inom EU.

Söker ni också utbildade men oerfarna?
– I första hand söker vi högutbildad personal, det är nog svårt att komma in hos oss utan en högskoleexamen. Vi kombinerar lång erfarenhet med kortare och vi vill gärna ha in personer som är lovande ämnen och som kan bidra med föryngring.

Hinner ni med att kompetens-utveckla som ni önskar?
– Våra leveranskrav är höga vilket tär på utrymmet för utveckling, men om man inte satsar på kompetensutveckling så är man snart rökt. Vi är generösa när det gäller kompetensutveckling och budgetmässigt är det en av våra styrkor att vi faktiskt avsätter en hel del på det. Vi har även idéer på att starta en egen Siebelskola.

Kan du säga något om behovet framöver?
– Vår förändringsresa pågår minst fram till 2015 och även framöver ser vi framförallt att det är kvalificerad kompetens som vi vill ha i egen regi.

Hur borde kompetensbristen lösas på sikt?
– Det gäller att man i samhället genomför åtgärder så att ungdomar faktiskt utbildar sig inom it. Vårt strå till stacken är att ta in traineer och satsa på unga.